Name: Rank Premium 5.40 BGN | 5.40 лв
Price: 5.40
  • /fly Можете да летите
  • /heal Можете да съживите сърцето
  • /feed Можете да изхраните с без храни
  • /hat Извадете шапка от този предмет
  • /speed Можете да бягате по-бързо или най-бързо е /speed 5 или /speed 10
  • /shot get [pushki] Вземете избрана пушка,но трябва да видите на /shot list за да вземете автомата е /shot get ak-47
  • /ec Отваряте на EnderChest
  • /heal , /feed Можете да храните себе си